B&K Senior Klub

 

 

 

Forside

Meddelelser

Medlemskab

Nyt om navne

Opslagstavlen

Vedtægter

Referater

Fotoalbum

Historisk Samling

 

B&K Senior Klubs bestyrelse


"Klubbens bestyrelse består af syv medlemmer, hvoraf et medlem udpeges af virksomheden B&K. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

I ulige år vælges formanden og to bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges kassereren og de bestyrelsesmedlemmer, som ikke er valgt i ulige år. Generalforsamlingen vælger yderligere hvert år mindst en suppleant til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, hvis et medlem træder ud i en valgperiode".

§ 4, Stk. 1 Vedtægter for B&K Senior Klub

 

E-mail

Telefon

Mobil

Formand,
Jørgen Braasch

a-jbraasch@mail.dk

4542 4044

2127 0244

Kasserer,
Kai V. Sørensen

kasserer@bk-senior.dk

4586 8938

6151 7617

Medlem,
Anni Hansen

anniogole@hansen.mail.dk

4586 8238

2146 4135

Medlem,
Connie Christiansen

harryc@outlook.dk

4914 4937

4089 4937

Medlem,
Hans Ole Ketting

h-o.ketting@post.tele.dk

4580 6348

-

Medlem,
Janie Adamsen    

jadamsen@bksv.com

-

6146 2715

Medlem,
Karen-Marie Skibbjerg Larsen, B&K

Karen-MarieS.Larsen@bksv.com

7741 2586

4060 0581

Supplant,
Erling Frederiksen

erlingfred@gmail.com

4580 5066

6133 4580

Suppleant,
Leif Pedersen

leif@peder-pedersen.eu

4589 1073

2089 1073

Suppleant,
Niels Dreijer

niels.dreijer@alumni.insead.edu

-
 

2276 1261

       
Tidligere medlemmer af bestyrelsen      
       

 

 

 B&K Senior Klub
c/o Brüel & Kjær Sound and Vibration Measurement A/S
Skodsborgvej 307 DK-2850 Nærum