B&K Senior Klub

 

 

 

Forside

Meddelelser

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Indmeldelsesblanket

Opslagstavlen

Historisk Samling

 

 

Indbydelse til nytårskur
 

 

Kære ven og kollega

 

Du inviteres hermed til B&K Senior Klubs nytårskur med velkomstdrink, middag med tre-retters menu, hyggeligt samvær og festlige indslag. Arrangementet finder sted efter seniorklubbens generalforsamling onsdag den 25. januar ca. kl. 18.30 i Brüel & Kjærs kantine.

 

Brüel & Kjær har velvilligt sponsoreret både velkomstdrink og middag til deltagerne. Under og efter middagen vil der desuden være salg af vand, øl og vin til rimelige priser.

 

Tilmelding

Af hensyn til planlægningen af middagen bedes du bekræfte din eventuelle deltagelse til Anni Hansen på telefon 45 86 82 38 eller via e-mail: anniogole@hansen.mail.dktilmelding senest fredag den 13. januar.

 

Bog-overrækkelse                                            

I forbindelse med middagen forventer vi at Per V. Brüel og Viggo Kjær vil få overrakt eksemplarer af en helt ny bog, ”Journey to Greatness”, om firmaet Brüel & Kjærs historie fra 1942 til 1992. Bogen er skrevet af amerikanerne Jack K. Mowry og John S. Mitchell - Jack vil personligt stå for overrækkelsen.


Begge har de arbejdet for Brüel & Kjær: Jack for 50 år siden i Cleveland og John for 20 år siden i Danmark. Jack er i dag redaktør for og udgiver af tidsskriftet ”Sound & Vibration”, mens John arbejder i redak
tionen.

 

På baggrund af bogudgivelsen vil Svend Gade præsentere glimt fra virksomhedens mangeårige historie.

 

Vi håber, du har lyst til at være med til både generalforsamling og nytårskur, og glæder os til at se dig.

 

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen
 B&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28 DK-2830 Virum