B&K Senior Klub

 

 

 

Forside

Meddelelser

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Indmeldelsesblanket

Opslagstavlen

Historisk Samling

 

 

Forslag til ændring
af B&K Senior Klubs vedtægter
 

Bestyrelsen stiller forslag om at udvide B&K Senior Klubs bestyrelse med to medlemmer – fra de nuværende fem til syv.

B&K Senior Klubs vedtægter kan findes på klubbens hjemmeside (http://www.bk-senior.dk/vedtaegter.html). I § 7 står, hvordan vedtægterne kan ændres:

”Generalforsamlingen kan vedtage vedtægtsændringer, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Forslag til vedtægtsændringer skal være udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen”.  

Bestyrelsen stiller forslaget for at give plads til en bredere repræsentation af klubbens forskellige grupper af medlemmer – mænd og kvinder, ansatte og tidligere ansatte, personalekategorier og arbejdsområder (lager, kontor, udvikling, produktion, salg ...) – samt at få flere ideer og mere drive i både klubbens og bestyrelsens arbejde. 

En enig bestyrelse foreslår at ændre vedtægternes paragraf 4: 

Den gældende formulering: 

§ 4 – Bestyrelse, Stk. 1 - Valg

Klubbens bestyrelse består af fem medlemmer, hvoraf et medlem udpeges af virksomheden B&K. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

I ulige år vælges formanden og et bestyrelsesmedlem. I lige år vælges en kasserer og det bestyrelsesmedlem, som ikke er valgt i ulige år. Generalforsamlingen vælger yderligere hvert år mindst en suppleant til bestyrelsen. 

Bestyrelsens forslag: 

§ 4 – Bestyrelse, Stk. 1 - Valg

Klubbens bestyrelse består af syv medlemmer, hvoraf et medlem udpeges af virksomheden B&K. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

I ulige år vælges formanden og to bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges kassereren og de bestyrelsesmedlemmer, som ikke er valgt i ulige år. Generalforsamlingen vælger yderligere hvert år mindst en suppleant til bestyrelsen.

 B&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28 DK-2830 Virum