B&K Senior Klub

 

 

 

Forside

Meddelelser

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Indmeldelsesblanket

Opslagstavlen

Historisk Samling

 

 

Til medlemmer af B&K Senior Klub: 

Generalforsamling 2015

 

Kære ven og kollega

Du inviteres hermed til at deltage i B&K Senior Klubs årlige generalforsamling, der afholdes onsdag 28. januar 2015 kl. 16.30 i Kantinen på Brüel & Kjær – og efterfølges af klubbens nytårskur (særskilt indbydelse følger).

Dagsorden for generalforsamling 2015

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af revideret regnskab

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg af bestyrelse og suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

Revideret regnskab for året 2014 forelægges på mødet.

Forslag

Har du forslag, som du ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal de være formanden i hænde i skriftlig form, senest to uger før generalforsamlingen – altså onsdag den 14. januar.

Forslag sendes til klubbens formand, Jørgen Braasch, på e-mail: a-jbraasch@mail.dk eller med post til Øverødvej 37B, DK-2840 Holte.

Kun forslag, som er modtaget rettidigt, kan komme til behandling. Bestyrelsen udsender de indkomne forslag så de er medlemmerne i hænde senest fire dage før general-forsamlingen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 B&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28 DK-2830 Virum