B&K Senior Klub

 

 

 

Meddelelser

Medlemskab

Nyt om navne

Opslagstavlen

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Fotoalbum

Historisk Samling

B&K Senior Klub
- et tilbud til dig!


 

B&K Senior Klub stiftedes den 12. januar 2011 og har i dag omkring 315 medlemmer. Medlemmerne er ansatte og tidligere ansatte hos Brüel & Kjær, der er 55 år eller ældre.

Seniorklubben har til formål:

·     at være samlingspunkt for personer, der har haft et længere varende tilhørsforhold til B&K og som enten har trukket sig tilbage fra aktiv erhvervsudøvelse, eller som påtænker at gøre dette inden for en kortere årrække

·     at vedligeholde og fremme faglige, sociale og venskabelige kontakter mellem klubbens medlemmer

·     at vedligeholde og fremme kontakter mellem klubbens medlemmer og med firmaet B&K og dets medarbejdere

Seniorklubbens aktiviteter er i sagens natur præget af medlemmernes interesser og engagement, men klubben vil blandt andet arrangere udflugter og sammenkomster, virksomhedsbesøg og foredrag.

Hvert år i januar/februar afholder klubben sin generalforsamling og en nytårskur med underholdning og festligt samvær.

Vær aktiv - bliv medlem!

Har du eller nogen, du kender, lyst til at være med, er I meget velkomne. Få eventuelt yderligere information fra medlemmer af bestyrelsen. Det årlige kontingent er kr. 100,00.

Klik her og se hvordan du melder dig ind.

Bemærk, at tilknytning til konkurrerende firmaer udelukker medlemskab.Gå til fitness eller lån værktøj...

Du kan blive medlem af Idrætsklubben Brüel og Kjær, der også inkluderer Hobbyklubben.  Læs mere ...
 

 

Kommende arrangementer:
 

· Besøg på Dansk Datahistorisk Museum
- Foredrag, kaffe og rundvisning
Tirsdag den 8. november 2022 kl. 13.00

· Åbent hus i Historisk Samling
- indstilet indtil videre.
 
Hold afstand - sammen!
- Flere fotos...
Det er jo Corona-tider, og der er så meget, som vi ikke kan og ikke må. Nogle trænger sikkert til lidt adspredelse og samvær med andre. Derfor blev fire medlemmer enige om at mødes, snakke og gå ture sammen i skoven - det må man jo godt.

Benyt vor medlemsliste til at få lidt mere fællesskab!

Generalforsamling
og Nytårskur 2020

- Flere fotos...
B&K Senior Klubs generalforsamling og nytårskur 2020 tiltrak over 160 medlemmer, der blandt andet valgte en ny kasserer, hørte nyt fra historisk samling og fik en orientering om udviklingen i HBK - og hyggede med snak og fællessang.

Swing fra 40’erne i Søllerød Jazzklub - december 2019

22 medlemmer og ledsagerne nød en gang klassisk swing ved jazzklubbens årlige julekoncert, hvor det næsten lige så talstærke orkester, Roger Berg Big Band, spillede for fuld udblæsning.

 

Foredrag om høreapparater og den danske industri
- oktober 2019

- Flere fotos...

Foredragsholder Ole Mørk Lauridsen tryllebandt i tre timer 63 medlemmer  med sin viden om hørelsen, høreapparater og den danske industri, som står for 70 procent af verdensproduktionen.
Peder Skram og Mastekranen
- september 2019

- Flere fotos...

I flot solskin fik 34 medlemmer en guidet tur på Holmen. De besteg Mastekranen, så dens udstillinger og nyd udsigten over by og havn, før de entrede fregatten Peder Skram.

 

Grill-hygge
- sommer 2019
- Flere fotos...

Omkring 120 medlemmer mødte op til den årlige sommerhygge omkring grillen. Der var også i år pølser, hakkebøffer og salat, lidt vin og øl, musik med harmonika og violin, og som bestilt, masser af sol.
Ejby-bunkeren - Sommerudflugt til Vestvolden - juni 2019
- Flere fotos...

En god og vidende guide viste de 25 deltagere rundt på Vestvolden og i Ejby-bunkerens udstilling. Den medbragte frokost blev efterfølgende indtaget i det grønne med fint vejr.

 

 

Ødegaard & Danneskiold-Samsøe - Foredrag om et akustikfirmas historie
- Flere fotos...

En engageret Ulrik Danneskiold-Samsøe gav 42 medlemmer - alle mandlige - et indblik firmaets udvikling og opgaver verden over krydret med indspark om dansk industripolitik.
 

Besøg hos LumaSense Technologies
- Flere fotos...

Hos LumaSense fik 37 medlemmer en fin introduktion til teknologien bag gasanalyse ved brug af fotoakustik - og hyggede sig i øvrigt ved gode minder og hverandres selskab.

 

Generalforsamling
og Nytårskur 2019
- Flere fotos...

Godt 185 medlemmer deltog i årets generalforsamling og nytårskur. De blev blandt andet introduceret til fusionen mellem HBM og Brüel & Kjær, det nye firma HBK, og fik middagen serveret af tjenere fra Zecret Zervice.

Politimuseet - rundvisning
og middag på Cafe 22

- Flere fotos...

På Politimuseet fik de 37 deltagende medlemmer med to pensionerede politifolk som guider en både oplysende og underholdende tur rundt i samlingerne.

 

Alfred Christensen - byvandring
og foredrag
- Flere fotos...

40 medlemmer og ledsagere deltog i en guidet historisk byvandring i Nærum og hørte et foredrag om skibsreder Alfred Christensen, der i høj grad gjorde byen til, hvad den er i dag.
 
Grill-hygge
- sommer 2018
- Flere fotos...

Ialt 115 medlemmer mødte op til sommerens hygge og festligt samvær omkring grillen. Der var traditionen tro musik på harmonika, pølser, hakkebøffer og salat, lidt vin og øl - og masser af sol.
 
Besøg på
Elos MedTech Pinol
- Flere fotos...

Over 50 medlemmer besøgte Pinol og fik et indblik i firmaet og de smarte teknologier, der fremstiller komponenter til medicinsk og elektronisk udstyr, blandt andet accelerometre til Brüel & Kjær.
Generalforsamling
og Nytårskur 2018
- Flere fotos...

Knap 200 medlemmer deltog i årets generalforsamling og nytårskur. Her fik medlemmerne blandt andet en status for Brüel & Kjær og blev underholdt med skotsk/irsk folkemusik.
 
Udflugt til Frederiksborg Slot
- Flere fotos...

22 medlemmer tog turen til det fine renæssance slot i Frederiksborg, hvor de fik en guidet rundvisning i museets samlinger - og siden nød lidt kaffe, kage og sjælden sol i den smukke slotspark.
 
Grill-hygge 2017
- Flere fotos...

Flere end 100 medlemmer mødte op til hygge og festligt samvær omkring grillen. Der var igen musik på harmonika, pølser, hakkebøffer og salat, lidt vin og øl - og ikke mindst solskin.
 
Tur til Nakkehoved Fyr og Gilleleje Havn
- Flere fotos...

Medlemmer og deres ledsagere - 43 i alt - nød en strålende sommerdag ved fyret, hvor der var guide til museet. Turen sluttede med en frokost på havnen i Gilleleje.
 

Besøg på BK Medical
- Flere fotos...

Hele 52 medlemmer besøgte BK Medical, hvor de hørte om virksomhedens udvikling siden adskillelsen fra Brüel & Kjær, fik en demo af den nye scanner - og mødte gamle kolleger.
 

Besøg på Foss Analytical
- Flere fotos...

29 medlemmer deltog i besøget på Foss, der laver måle- og analyseinstrumenter til fødevareindustrien. Her fik de gennem foredrag og rundvisning et godt indblik i virksomhedens historie, drift og produkter.

Foredrag om
Tingenes Internet - IoT
- Flere fotos...

Udviklingschef Klaus Elk fra Brüel & Kjær fortalte 36 af klubbens medlemmer om det internet, der binder alt fra køleskabe til biler sammen - og om teknologien bag.
 

Generalforsamling
og Nytårskur 2017

- Flere fotos...


Omkring 210 medlemmer deltog
i årets generalforsamling og nytårskur. Direktør Søren Holst gav en status for firmaet og Lars Kroman skildrede gennem tegninger livet på Brüel & Kjær gennem mere end 30 år.
 
Besøg på Center for Is og Klima, Niels Bohr Instituttet
- Flere fotos...

Professor Jørgen Peder Steffensen gav 44 medlemmer - og 4 ledsagere - et levende indblik i den viden, den grønlandske indlandsis kan give os om det globale klimas udvikling og om arbejdet med at skaffe og forstå det.

 B&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28, DK-2830 Virum