B&K Senior Klub

 

 

 

Forside

Meddelelser

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Indmeldelsesblanket

Opslagstavlen

Fotoalbum

Historisk Samling

 

Bestyrelsesmøde - referat


Onsdag den 15. februar 2012 kl. 16.00–17.30 i Export Sales mødelokale, Brüel & Kjær

 

 

Tilstede:

Anni Hansen (AH), Børge Henriksen (BH), Carsten Frederiksen (CF), Erling Frederiksen (EF), Ilse Højbro Madsen (IHM), Jørgen Braasch (JB) (referent), Klaus Seest Jørgensen (KSJ), Svend Johansen (SJ).

Gæster:     

-

Mødets agenda:

  1. Evaluering af generalforsamling og nytårskur

  2. Gennemgang af forslag fra generalforsamlingen

  3. Plan for det kommende års arrangementer (idéer, udvælgelse af emner, tidspunkter, forundersøgelser, driver).

  4. Forslag om indbydelse til medlemsskab til seniorer i datterselskaberne

  5. Andre forslag

1. Evaluering af generalforsamling og nytårskur

Bestyrelsen havde den glæde at kunne konstatere, at der havde været stor tilfredshed med Nytårs mødet, mange medlemmer har sagt og skrevet ”tak for et fint arrangement”.

2. Gennemgang af forslag fra generalforsamlingen / 4. Forslag om indbydelse til medlemsskab til seniorer i datterselskaberne

Niels Ulrich (NU) stillede forslag om at invitere ansatte og tidligere ansatte ved B&K’s udenlandske datterselskaber til at blive medlemmer af klubben. NU ville komme med et oplæg – JB følger op!

Bestyrelsen er af den opfattelse, at Senior klubben eksistens allerede er kendt blandt de danske tidligere B&K selskaber.

Et medlems ønske om at påføre de enkeltes medlemmers interesser i medlemslisten, vil efter bestyrelsens mening kræve stor løbende opfølgning. Bestyrelsen foreslår derfor at medlemmerne indsætter en annonce om interessefællesskab på vor hjemmeside Initiativtageren kan starte med at annoncere et møde med angivelse af dato, sted og hvortil interesserede skal sende bekræftelse på deres deltagelse.

3. Plan for det kommende års arrangementer

Bestyrelsen vil tilstræbe årligt at afholde fire større møder med efterfølgende spisning.

Bestyrelsen arbejder på idéer til flere arrangementer, og så snart idéerne falder på plads vil de blive publiceret på vor hjemmeside. Yderligere vil der blive sendt indbydelse til alle medlemmerne om det enkelte arrangement i god tid før arrangementet finder sted.

5. Eventuelt

EF vil snarest udsende påmindelse om kontingentbetaling for kalenderåret 2012 – uændret kr. 100,- med betalingsdeadline først i marts måned.

Næste bestyrelsesmøde er berammet til onsdag den 7. Marts 2012B&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28, DK-2830 Virum