B&K Senior Klub

 

 

 

Forside

Meddelelser

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Indmeldelsesblanket

Opslagstavlen

Fotoalbum

Historisk Samling

 

Bestyrelsesmøde - referat


Onsdag den 7. marts 2012 kl. 16.00–17.30 i Export Sales mødelokale, Brüel & Kjær

 

 

Tilstede:

Anni Hansen (AH), Børge Henriksen (BH), Carsten Frederiksen (CF), Erling Frederiksen (EF), Ilse Højbro Madsen (IHM), Jørgen Braasch (JB) (referent), Klaus Seest Jørgensen (KSJ), Svend Johansen (SJ).

Gæster:     

-

Mødets dagsorden:

1. Besøg på DieselHouse
2. Præsentation af B&K løsninger
3. Sommerfest
4. Eventuelt

1. Besøg på DiselHouse

EF og SJ har besøgt B&Ws museum og bestilt rundvisning med tre guider, igangsætning af motor samt servering af en øl under rundvisningen. Efterfølgende er der reserveret plads til middag på restaurant Panorama, Fisketorvet

Datoen for dette arrangement er onsdag den 18. april 2012, hvor deltagerne mødes ved indgangen til museet kl. 16.00. Efter endt museumsbesøg går turen samlet til restauranten.

Hele dette arrangement har en pris på kr. 175,- pr. deltager excl. Drikkevarer til middagen.

CF vil snarest lave en indbydelse til medlemmerne og lægge arrangementet på hjemmesiden. EF sender indbydelsen til medlemmerne. Deadline for tilmelding er 11. April 2012.

2. Præsentation af B&Ks produkter

Klubmøde på B&K med præsentation af diverse praktiske lyd- og vibrationsmålinger på B&K’s demo Go-Cart med efterfølgende mulighed for socialt samvær. KSJ aftaler nærmere med virksomheden.

3. Sommerudflugt

IHM stillede forslag om en guidet tur på Bakken, ”Dyrehavsbakken gennem 400 år”, med efterfølgende middag. IHM vil træffe aftale med tur-arrangøren og fastlæggelse af endelig dato.

4. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde finder sted onsdag d. 11. april 2012 kl. 16.00 i Export’s mødelokaleB&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28, DK-2830 Virum