B&K Senior Klub

 

 

 

Forside

Meddelelser

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Indmeldelsesblanket

Opslagstavlen

Fotoalbum

Historisk Samling

Meddelelser - 2011

 

Arkiv: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

 

 

14. oktober 2011

B&K Senior Klub indbyder til møde arrangeret af GF-forsikring:

Sikkerhed mod uønsket indtrængen i vores boliger

Tirsdag den 25. oktober 2011, kl. 16.00 til ca. 18.30 i kantinen hos Brüel og Kjær.

Indlæg vil blive givet af repræsentanter fra:

  • Nærpolitiet / Københavns Politi

  • Firmaet Dansikring

  • Offerrådgivningen

  • En låsesmed

  • GF-Forsikring med taksator

Herefter socialt samvær, hvor der kan købes drikkevarer (øl og vand) i kantinen. Under det sociale samvær, er der mulighed for at stille spørgsmål til de enkelte foredragsholdere!

Tilmelding inden den 21. oktober 2011 til Jørgen Braasch:

E-mail: a-jbraasch@mail.dk
Tlf.: 2127 0244,

Mange hilsener og på gensyn,   

Bestyrelsen
 

 

21. juli 2011
 

Sommer-arrangement:

Byvandring og middag på Vesterbro

Tid: Onsdag den 24. august kl. 16.30
Sted:
Foran Københavns Bymuseum, Vesterbrogade 59 (5 min. gang fra Kbh.s Hovedbanegård)
Pris:
250,- kr. pr. deltager (inkluderer byvandring med guide og efterfølgende middag) 

Tilmelding pr. e-mail, post eller telefon senest onsdag den 10. august:
E-mail: anniogole@hansen.mail.dk
Post: Anni Hansen, Ved Højmosen 122, 2970 Hørsholm
Telefon: 45 86 82 38

Byvandring: Vesterbro - Fra landlig idyl til byfornyelse 

I slutningen af 1800-tallet udviklede Vesterbro sig fra landlig forstad til København til et tæt befolket brokvarter.
På byvandringen vil vi se noget af det første byggeri i kvarteret, se Vesterbros spekulationsbyggeri med trange baggårde og opleve hvordan området fra slutningen af 1900-tallet frem til i dag har ændret sig i takt med byfornyelsen.

Byvandringen går i sporet på Vesterbros industrihistorie og fortæller om Københavns udvikling til en by med fabrikker og boliger. For at arbejderne skulle have kort til arbejdet lå virksomhederne side om side med boligerne, og derfor har forskellige former for erhverv sat deres præg på Vesterbro.

Turen varer ca. 1½ time og slutter ved Westend.
 

Middag: Grill-buffet på PH Caféen

Efter byvandringen er der fællesspisning på PH Cafeen, Halmtorvet 9A. Den stemningsfulde café er indrettet i den Brune Kødby i de forhenværende rejsestalde, med fritliggende bjælkekonstruktioner og råhvide vægge. Her har vi fået plads i en sal med plads til op til 100 personer og med direkte adgang til en hyggelig gårdhave.

Grillbuffetten består af bøffer skåret af oksefilet, marienerede kyllingespyd og forskellige gode pølser. Dertil serveres kartoffelsalat, flødekartofler, bladsalater med cocktailtomater mm, pastasalat, hjemmebagt foccaciabrød og diverse dressinger.
 

 

17. juni 2011

 

Fortæl andre om klubben

På medlemsmødet i april opfordrede Niels Truelsen alle nuværende medlemmer til at tænke på tidligere kolleger, finde frem til dem og fortælle dem om klubben. Denne opfordring er hermed, med nogen forsinkelse, givet videre.
Henvis interesserede til denne hjemmeside (www.bk-senior.dk) og indmeldelsesblanketten.

Erling
 

 

5. maj 2011
 

Rundvisning på Brüel & Kjær

Tirsdag den 24. maj kl. 15.00 har B&K Senior Klub arrangeret en rundvisning hos Brüel & Kjær. Arrangementet, der består af selve rundvisningen og lidt tid til hyggeligt samvær, vil vare cirka 3 timer.

Vi begynder kl. 15.00. Efter en kort introduktion og opdeling i mindre grupper starter rundgangen i firmaet (1), hvor der vil blive mulighed for at se de fleste afdelinger og møde nogle af medarbejderne. På rundturen vil vi selvfølgelig se nogle af nutidens instrumenter og måleopstillinger, men der vil ikke blive anledning til at gå i tekniske detaljer - de teknisk interesserede medlemmer må vente hermed til en senere lejlighed.

Omkring kl. 16.30 mødes vi i kantinen, hvor B&K byder på en lille forfriskning (2).

Dette arrangement vil blive det sidste på denne side af sommerferien.

Tilmelding skal ske til Jørgen Braasch per e-mail, telefon eller brev:

Jørgen Braasch
Øverødvej 37 B, 2840 Holte
Tlf. 4542 4044
Mobiltlf. 2127 0244
a-jbraasch@mail.dk

Svar med 1 og 2, hvis du vil deltage i både rundvisningen og i det efterfølgende samvær. Hvis du kun vil deltage i en af delene så svar med enten 1 eller 2.

Det vil lette registreringen, hvis du i forbindelse med din tilmelding opgiver både dit navn og dit medlemsnummer.

Sidste frist for tilmelding er onsdag 18. maj.
 

 

15. april 2011
 

Notits i Rudersdal Avis

Den 14. april bragte Rudersdal Avis en lille notits om B&K Seniorklub. Bestyrelsen håber, at artiklen vil gøre endnu flere tidligere Brüel & Kjær medarbejdere opmærksomme på klubbens eksistens.


 

 

4. april 2011
 

Husk klubmødet den 12. april

Selv om sidste frist for tilmelding er den 10. april, beder vi - af hensyn til det praktiske arrangement - om, at du sender din tilmelding snarest muligt. Tilmelding skal ske til Anni Hansen (anniogole@hansen.mail.dk).

Klubben har lige nu 115 medlemmer, og der kommer stadig flere til. Bestyrelsen håber, at rigtig mange vil møde op.

Formålet er dels at få lejlighed til at hilse på mange af vore gamle venner og kolleger og dels at diskutere mulige fremtidige arrangementer og aktiviteter. Du kan jo allerede nu begynde at tænke over, hvad du kunne have lyst til og vil medvirke til.  

Da flere, især tidligere ansatte, har udtrykt interesse for at se nutidens Brüel & Kjær, arbejdes der allerede nu på at arrangere en rundvisning i virksomheden i sidste del af maj måned.  

På snarligt gensyn og venlig hilsen fra bestyrelsen
Erling
 

 

25. marts 2011
 

Teknisk uheld - vi beklager

En e-mail med en indmeldelse er gået tabt. Desværre har vi ikke kunnet spore afsenderen.

Hvis du ikke har fået svar på din henvendelse, skyldes det ikke, at du er afvist - kun et beklageligt uheld.

Prøv igen!

Mvh Erling (erlingfred@gmail.com)
 

 

22. marts 2011
 

Nu over 100 medlemmer

Seniorklubben møder stor interesse blandt både nuværende og tidligere B&K medarbejdere - den 18. marts fik klubben sit medlem nummer 100.

Vi ses den 12. april!

Apropos, så er sent som bekendt bedre end aldrig... nedenstående artikel stod at læse i Brüel & Kjær Info Nyt nr. 2 / uge 7 / 1992:


 


14. marts 2011
 

Klubmøde 12. april 2011 – kl. 16-18

Sted: Brüel & Kjærs kantine, Nærum

Agenda

1.      Velkomst - Jørgen Braasch (formand)

2.      Indlæg om aktiviteter i IBMs personaleforening (Axel Olsen)

3.      Indlæg om aktiviteter i Radiometers seniorklub (Steen Sjøland)

4.      Diskussion af idéer til aktiviteter og arrangementer i klubben - Sven Johansen (ordstyrer):

·         Kort status over medlemmer og midler i klubben - Erling Frederiksen (kasserer)

·         Idéer til aktiviteter fra klubbens bestyrelse:

-        Klubaktiviteter: Rundvisning hos B&K, virksomheds-/museumsbesøg, skovtur, julefrokost,

møder med foredrag/diskussion, IT-hjælp

-        Adgang for seniorklubbens medlemmer til B&Ks hobby- og sportsklubber

-        Gruppeaktiviteter: Billard, bridge, kunst

·         Indkomne forslag

·         Forslag til aktiviteter og til ’drivere’ fra tilstedeværende medlemmer

5.      Eventuelt

6.      Servering af forfriskninger

7.      Samvær med opfriskning af tidligere bekendtskaber

8.      Afslutning ca. kl. 18.00

På mødet vil der blive serveret kaffe samt en øl/vand og en sandwich. Deltagelse i mødet koster 50 kr., der indsamles i forbindelse med mødet.

Tilmelding pr. e-mail, post eller telefon senest 10. april.

E-mail: anniogole@hansen.mail.dk
Post: Anni Hansen,
Ved Højmosen 122, 2970 Hørsholm

Telefon: 45 86 82 38
 B&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28, DK-2830 Virum