B&K Senior Klub

 

 

 

Forside

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Indmeldelsesblanket

Opslagstavlen

Fotoalbum

Historisk Samling

Meddelelser - 2022

 

Arkiv: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

5. oktober 2022

B&K Senior Klub arrangerer:

Besøg på
Dansk Data
Historisk Museum

- Foredrag, kaffe og rundvisning
 

Tid:

Tirsdag den 8. november 2022 kl. 13.00 til ca. 16.00.

Sted:    

Dansk Datahistorisk Forening, Charlotteskolen, Charlottegårdsvej 1, 2640 Hedehusene.

Pris:

Kr. 50,- per deltager – inkluderer foredrag, rundvisning, og kaffe.

Tilmelding:

Tilmelding sker ved at indbetale beløbet på B&K Senior Klubs konto (se betaling nedenfor) fredag den 21. oktober 2022. NB – max. 40 deltagere!

Datateknologi og IT har udviklet sig med voldsom hast gennem de seneste 70. Dansk Datahistorisk Forening, DDHF, blev stiftet i 2002 og har til formål at indsamle, registrere og bevare udstyr, dokumenter og beretninger om den danske data- og edb/it-udvikling.

DDHF har rejst penge til Danmarks første datahistoriske museum. Her kan du se hele historien fra dengang en bit var et hul i en hulstrimmel eller hulkort. Du kan se og prøve de gamle computere og lære om de mennesker, der var med til at skabe dem. Her er også historien om, hvad man gjorde før computeren, abacus, regnestokke, regnemaskiner, osv.

DHer finder du er dele af den første danske datamaskine - der havde de gamle radiorør. Dansk Aritmetisk Sekvens Kalkulator (DASK) blev udviklet over 2 år af Regnecentralen og i 1958 opstillet i Valby, i en villa ejet af Carlsberg. DASK havde de gamle radiorør..

Udover Regnecentralen er flere firmaer repræsenteret i udstilling, blandt andre Christian Rovsing og Dansk Data Elektronik.

Efter en god times foredrag - omkring kl. 14.00 – holder vi en kort kaffepause, og slutter så af med selve rundvisningen.

Betaling
Indbetal venligst kr. 50,- på B&K Senior Klubs konto i Danske Bank – nr. 1551-10842522. Husk i nævnte rækkefølge at skrive 1) dit 3-cifrede medlemsnummer, 2) dine fornavnes forbogstaver 3) dit efternavn (og kun det) i netbankens skrivefelt, der hedder "Tekst på modtagers kontoudskrift".

Arrangør og kontaktperson
John Marott, e-mail: marott1@vip.cybercity.dk
Mobil: 2696 9944
 

5. juli 2022

B&K Senior Klub arrangerer:

Grill-hygge 2022

- Hygge og grillmad på plænen hos HBK
 

Tid:

Torsdag den 25. august kl. 17.00 til cirka 20.00.

Sted:    

Græsplænen ved Hottinger Brüel & Kjær, Teknikerbyen 28, Virum (hvis det regner, flytter vi ind under bygningen).

Pris:

Kr. 60,- per deltager.

Tilmelding:

Tilmelding sker ved at indbetale beløbet på B&K Senior Klubs konto (se betaling nedenfor) senest torsdag den 11. august 2022.


Kom til grill-hygge på græsset ved det nye HBK: Sensommer, mad og drikke, gode venner og kolleger!
 

B&K Senior Klub kan nu endelig igen invitere til hygge og festligt samvær omkring grillen. I år må vi selv stå for al underholdningen - kan du spille, medbring da dit instrument, så vi kan hygge med musik og tage en fællessang eller to.

Du kan også i år nyde en klassisk sommerbuffet – pølser og hakkebøffer fra grillen, kartoffelsalat og mixet salat – og selvfølgelig skal der spises brød til. Der vil også være lidt vin, øl og diverse vand til at skylle det hele ned med. Til slut kan du indtage en kop kaffe.

Det hele foregår på plænen ved HBK – men bygningen står på søjler, så skulle det regne, rykkes arrangementet ind under selve bygningen.

Husk dit medlemskort – det er jo både dit navneskilt og adgangskort til firmaet!

Betaling
Indbetal venligst kr. 60,- på B&K Senior Klubs konto i Danske Bank – nr. 1551-10842522. Husk i nævnte rækkefølge at skrive 1) dit 3-cifrede medlemsnummer, 2) dine fornavnes forbogstaver 3) dit efternavn (og kun det) i netbankens skrivefelt, der hedder "Tekst på modtagers kontoudskrift".

Arrangør og kontaktperson
Karen-Marie Skibbjerg Larsen, e-mail:
karen-maries.larsen@hbkworld.com
Mobil: 4060 0581
 

6. maj 2022

B&K Senior Klub:

Indkaldelse til generalforsamling 2022


Kæ
re ven og kollega

Du inviteres hermed til at deltage i B&K Senior Klubs første generalforsamling efter Covid-19. Mødet finder sted onsdag den 8. juni 2022 kl. 17.00 i kantinen på Hottinger Brüel & Kjærs nye adresse i Teknikerbyen 29-40. Nytårskuren har desværre måttet aflyses, så der er ikke efterfølgende fest og spisning.

Husk at medbringe dit medlemskort, der fungerer som adgangskort. Af praktiske årsager vil vi bede om tilmelding senest mandag 30.maj 2022 til Anni Hansen, anniogole@hansen.mail.dk.

Parkering - hvis du parkerer under HBKs bygninger - og kun dér, vil parkeringsreglerne ikke blive håndhævet efter kl. 16.30 på dagen.

Dagsorden for generalforsamling 2022

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af revideret regnskab (forelægges på mødet)
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand og kasserer
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Orientering fra Brüel & Kjær
 10. Status for Historisk Samling
 11. Eventuelt

Forslag

Har du forslag, som du ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal de være bestyrelsen skriftligt i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til bestyrelsesmedlem Anni Hansen på e-mail anniogole@hansen.mail.dk.

Kun forslag, som er modtaget rettidigt, kan komme til behandling. Bestyrelsen udsender de indkomne forslag, så de er medlemmerne i hænde senest fire dage før generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

6. maj 2022

B&K Senior Klub arrangerer:  

Guidet tur på Assistens Kirkegård

- Rundvisning
og evt. kaffe i det grønne


 

Tid:

Tirsdag den 24. maj kl. 13.00 til ca. 14.30

Sted: 

Assistens Kirkegård, hovedindgangen, Kapelvej 2, 2200 København N

Pris:

Gratis

Vores første arrangement efter Covid-nedlukningen er udendørs – en guidet tur på Danmarks nok mest berømte gravplads. Kom og hør guiden Stine Helweg fortælle om kirkegårdens historie og få opfrisket Danmarkshistorien gennem alle de kendte folk, der er begravet her.

Tag gerne et tæppe, en kop kaffe eller lignende med – hvis vejret tillader, kan vi efter turen nyde lidt samvær i det grønne.

Assistens Kirkegård er fra 1760 og er i dag både en gravplads og et grønt åndehul - et kulturelt skatkammer. Kirkegården blev fredet i 2015 og store dele fungerer i dag som kirkegårdspark, men en fjerdedel af arealet er stadig begravelsesplads.

Her er tusinder af gamle, bevaringsværdige gravsten sat over markante personer fra de sidste århundreders danmarkshistorie – de mest berømte er nok H.C. Andersen, Søren Kierkegaard og H.C. Ørsted. Af kendte tættere på vor egen tid kan nævnes Dan Turell, Michael Strunge, Natasja Saad og Master Fatman.

Tilmelding
Besøget er gratis men vi vil gerne have din tilmelding til Anni Hansen, anniogole@hansen.mail.dk,
senest tirsdag den 17. maj.

Arrangør og kontaktperson
Niels Dreijer, niels.dreijer@alumni.insead.edu – mobil 2276 1261

Brødrene Niels og Harald Bohrs gravmæle.
 B&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28, DK-2830 Virum